Vzdělávací moduly

V rámci projektu jsme pro vás připravili 5 vzdělávacích modulů s celkovou časovou dotací 48 hodin (z toho 40 hodin prezenčně = online i offline + 8 hodiny čistě distančně).

Modul 1 - Profesní zapojení učitele

V tomto modulu se podíváme na cloudová řešení (podle systému využívaného školou), jednotlivé aplikace a nástroje (MS Teams, Gmail, Kalendář, Meet apod.). Vše formou praktických ukázek a práce v samotném systému.


On line vzdělávání

Evaluační dotazník

Modul 2 - Digitální zdroje


Modul 2 přináší témata práce se zdroji digitálních učebních materiálů a nástroje pro tvorbu vlastních vzdělávacích materiálů (Google Učebna, Jamboard atd.).On line vzdělávání

Evaluační dotazník

Modul 3 - Digitální hodnocení

Modul 3 se dělí na 2 části. V první polovině se zaměříme na formativní hodnocení. Druhá část se pak bude věnovat sumativnímu hodnocení s využitím nástrojů jako Socrative.On line vzdělávání

Evaluační dotazník

Modul 4 - Výuka

Cílem tohoto modulu je seznámení zapojených učitelů s posuzováním vhodných digitálních zařízení ve vyučování. Učitelé nahlédnou do změn organizace výuky, ve které jsou využívány dotykové technologie.On line vzdělávání

Evaluační dotazník

Modul 5 - Podpora žáků

Cílem modulu 5 je zaměřit pozornost učitelů při plánování a vedení výuky s využitím dotykových technologií tak, aby byl proces výuky namířen na aktivizaci žáků a zároveň na diferenciaci a přizpůsobení náročnosti práce dle individuálních zvláštností žáků, dle jejich studijních potřeb, tempa a úrovně.


On line vzdělávání

Evaluační dotazník